CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Model IN/OUT Đường Xả Đường Hoàn Nguyên Ø AutoValve Công Suất
TM.F65B1 3/4” 1/2” 3/8” 2.5” 2 m3/h
TM.F63C1 1” 1/2” 3/8” 2.5” 4 m3/h
TM.F63C3 1” 1/2” 3/8” 2.5” 4 m3/h
TM.F65B3 3/4” 1/2” 3/8” 2.5” 2 m3/h
TM.F74A1 2” 1” 1/2″ 4” 10 m3/h
TM.F74A3 2” 1” 1/2″ 4” 10 m3/h
TM.F77A1 2” 1.5” 3/4″ 4” 18 m3/h
TM.F77A3 2” 1.5” 3/4″ 4” 18 m3/h
TM.F78C3 DN65 DN65 3/4″ DN80 40 m3/h
 

Đông Á chuyên cung cấp các thiết bị autovalve điều khiển tự động cho ngành xử lý nước cấp , xử lý nước thải và xử lý nước tinh khiết .

Trong các hệ thống xử lý nước, Autovalve góp phần quan trọng trong quá trình vận hành và điều khiển hệ thống một cách dễ dàng hơn . 

Autovalve được thiết kế nhỏ gọn, thuận lợi trong quá trình lắp đặt, điều khiển hệ thống xử lý nước vận hành một cách thông minh và chính xác nhờ các mạch điện tử được thiết kế bên trong autovalve.

Tại sao phải sử dụng autovalve ? tại vì :

+ Autovalve thay thế con người xác định được thời gian cần xã rửa cột lọc sử dụng trong hệ thống xử lý nước thô, nước cấp 

+ Autovalve có thể xác định được lưu lượng sử dụng bao nhiêu thì cần phải xã rửa cột lọc hoặc hoàn nguyên tái sinh hạt nhựa trao đổi ion trong hệ thống xử lý làm mềm nước.

+ Sử dụng autovalve ta có thể tiết kiệm được chi phí vận hành, chi phí nhân công và xác định chính xác khi nào cần phải xã rửa hệ thống lọc nước 

+ Autovalve sẽ tự động điểu khiển chương trình xã rửa mặc định theo từng model sử dụng

Autovalve nên cần được dùng trong các hệ thống xử lý nước như : hệ thống làm mềm nước , hệ thống xử lý nước DI, hệ thống xử lý nước công nghiệp quy mô sản xuất liên tục, hệ thống xử lý nước tinh khiết RO ...